Magdalena Lech – Psycholog, Psychoterapeuta

Najważniejszy jest dla mnie człowiek i problem, który wnosi do przestrzeni terapeutycznej.

Rejestracja:
tel. 531 251 967

Gabinet 103

Email: mlech.psycholog@gmail.com

Mój styl pracy oparty jest na pełnym zaangażowaniu i uważności wobec potrzeb pacjenta.

Uważam, że terapia jest skuteczna, kiedy psychoterapeuta i pacjent (w przypadku dzieci jego rodzina) wspólnie pracują na tym, aby lepiej poznać samego siebie, swoje problemy. Ważne jest zrozumienie zależności pomiędzy myśleniem, emocjami i zachowaniem, określenie realistycznych celów i ustalenie najbardziej efektywnych sposobów ich osiągnięcia.

Prowadzę diagnozę i terapię psychologiczną dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

Obszary pracy terapeutycznej:

– zaburzenia nastroju; depresja, lęki, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
– obniżone poczucie własnej wartości, trudności w budowaniu relacji interpersonalnych,
– trudne sytuacje w życiu (rozwód, rozstanie, żałoba)
– nieumiejętność odczuwania radości i satysfakcji z własnego życia
– zaburzenia kontroli emocji
– uzależnienia
– zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
– terapia metodą Instrumental Enrichment dla dzieci i młodzieży z ADHD oraz trudnościami w uczeniu się
– konsultacje i psychoedukacja rodzicielska
– diagnoza i terapia zaburzeń neurorozwojowych dzieci i młodzieży

O mnie

Absolwentka psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie o specjalności psychologia kliniczna.
Po ukończeniu studiów intensywnie pogłębiałam swoją wiedzę z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej, wczesnego wspomagania rozwoju oraz terapii autyzmu. Jestem certyfikowanym terapeutą behawioralnym oraz terapeutą metody Instrumental Enrichment wykorzystywanej w pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się oraz nadpobudliwością psychoruchową.
Aktualnie swoją pracę psychoterapeutyczną koncentruję w nurcie poznawczo – behawioralnym.
Jestem szkoleniowcem i wykładowcą.
Współpracuję z przedszkolami i szkołami jako koordynator terapeutyczny oraz w Ośrodku Cogito, gdzie zajmuję się kompleksowym wsparciem dziecka i jego rodziny poprzez diagnozę, terapią i psychoedukację.

Apteka Pomocna
Drogeria Pomocna